Informace

 

Mezinárodní konference CRISCON - krizové řízení a řešení krizových situací

Termín konání:  12. - 13.9.2019, Uherské Hradiště

Více informací:  https://criscon.cz/

 

 

ExFoS - Expert Forensic Science

Příspěvky prezentované na konferenci ExFoS naleznete na:  infostránkách konference v sekci Archiv

 

 

JuFoS - Junior Forensic Science

Příspěvky prezentované na konferenci JuFoS naleznete na:  infostránkách konference