Kontaktní informace

Pro předplatné kontaktujte:
AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM®, s.r.o.
Purkyňova 95a, 612 00 BRNO
Telefon, fax: 541 244 189
E-mail: cerm@cerm.cz
web: www.cerm.cz

Pro kontaktování redakční rady:
Ústav soudního inženýrství
Vysokého učení technického v Brně
Purkyňova 464/118
612 00 Brno
Tel: +420 541 148 952
E-mail: rada@soudniinzenyrstvi.cz

Příspěvky zasílejte na:
E-mail: prispevky@soudniinzenyrstvi.cz