Redakční rada časopisu Soudní inženýrství

Aktuální složení redakční rady následující:

  Členové z vydávajícího Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně:

 1. Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (šéfredaktor)
 2. Doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (ředitel ÚSI)
 3. Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (výpočetní technika, simulační programy)
 4. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (analýza silničních nehod)
 5. Doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (oceňování movitého majetku, strojů a zařízení)
 6. Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (bezpečnost a analýza rizik)
 7. Členové z dalších součástí VUT v Brně:

 8. Prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně)
 9. Prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně)
 10. Odborníci externí mimo VUT v Brně:

 11. Doc. Ing. Pavel Alexandr, CSc., předseda České unie soudních znalců v lesním hospodářství ČR
 12. Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., Masarykova univerzita - Právnická fakulta, Brno
 13. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., VŠ Karlovy Vary
 14. Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., Masarykova univerzita - Lékařská fakulta, Ústav soudního lékařství, Brno
 15. Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., ČVUT v Praze - Kloknerův ústav
 16. Doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc., znalec, Brno
 17. JUDr. František Púry, Nejvyšší soud, Brno
 18. Odborníci externí zahraniční:

 19. Doc. Ing. Milan Nič, PhD., STU - SvF - Ústav súdneho znalectva, Bratislava, Slovensko
 20. Doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Slovensko
 21. Mgr. inž. Adam Reza, Instytut Ekspertyz Sądowych, Krakow (PL)
 22. Zástupce Akademického nakladatelství CERM s.r.o., Brno

 23. PhDr. Tomáš Čermák

  Tajemník redakce:

Historicky:

První redakční rada pracovala v letech 1990 až 1993 ve složení:

Od ročníku 1994 redakční rada doznala změny, nadále pracovala ve složení:

Od ročníku 1997 (po přenesení z DT Ostrava do Akademického nakladatelství CERM v Brně) bylo složení redakční rady do roku 2004 následující:

V letech 2005 až 2007 pracovala redakční rada ve složení: