O časopisu

Časopis vychází pravidelně od roku 1990 a je určen pro soudní znalce v oborech techniky a ekonomiky, inženýry rizik a další odborníky, zabývající se touto problematikou. Cílem je aby čtenáři získali pravidelné informace o nejnovějších poznatcích v těchto oborech. V současné době jsou hlavními oblastmi zájmu:

Jeho vydavatelem je od roku 1997 Akademické nakladatelství CERM ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.


Podrobnou historii časopisu si můžete ve formátu PDF stáhnout ZDE.