Informace pro autory

Autorem článku v časopisu Soudní inženýrství může být každý, kdo zpracuje zajímavou tématiku v některé z následujících oblastí:

Před zasláním celého článku k publikaci doporučujeme zaslat nejprve stručnou a výstižnou anotaci, na základě které bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí příspěvku k publikaci.

Autoři, redakce i recenzenti časopisu se řídí Prohlášením o etice publikování.

Než začnete psát příspěvek do časopisu, pročtěte si nejprve pozorně tyto pokyny pro autory.

Šablonu příspěvku s předdefinovanými styly naleznete ZDE.

Příspěvky zasílejte na:
E-mail: prispevky@soudniinzenyrstvi.cz