Časopis Soudní inženýrství

Časopis je recenzovaným, veřejně dostupným periodikem, publikujícím pro znalce z technických a ekonomických oborů a oblasti inženýrství rizik.

Časopis vychází 4× ročně a je vydáván Akademickým nakladatelstvím CERM, s.r.o.

ISSN 1211-443X

Aktuální číslo: 2/2022Časopis je registrován v následujících databázích: